På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forskning

 

Virksomheder og universiteter skal samarbejde om at styrke uddannelse, forskning og innovation med det formål at fastholde og udvikle den danske konkurrencesituation inden for ingrediensområdet.

Den danske ingrediensbranche sidder på 14% af det globale marked og forventer i de kommende år at vokse med 5% om året.

En række spændende markedspotentialer tegner sig i horisonten. En voksende global befolkning og middelklasse vil stille krav om velsmagende, sikker og sund mad, men og-så en voksende ældre befolkning vil stille krav om mad med sundhedsfremmende effekter.

Ingrediensbranchen kan levere løsningerne til fødevareindustrien, så maden kan leve op til forbrugernes krav. Men det kræver en indsats.

De danske ingrediensvirksomheder benytter derfor mellem 6% og 14% af deres omsæt-ning på forskning-, udvikling- og innovations-aktiviteter. Mange af disse aktiviteter sker i tæt dialog med universiteter og andre vidensinstitutioner som f.eks. GTS institutter.
Et tæt samarbejde med netop vidensinstitutionerne er en hjørnesten for at virksomhe-derne også i fremtiden kan udvikle nye højværdi-produkter, der skal drive væksten fremover.

Det er derfor vigtigt at den offentlige forskning sikrer grundlaget for de højere uddannel-ser og bidrager med fundamental videnskabelig ekspertise til samarbejdsprojekter. Der-udover skal den offentlige forskning være en nøglespiller i forhold til at flytte grænserne for hvad der er teknisk muligt.

Der skal være større fokus på at omsætte viden fra universiteterne i nye produkter og processer i virksomhederne. Universiteterne har således et ansvar for at uddanne til-strækkelig mange og velkvalificerede nye kandidater til ingrediensindustrien, og samti-dig sikre at kandidaterne forstår det ”sprog” der tales i virksomhederne. En fokuseret og internationalt orienteret offentlig ingrediensforskning som forstår ingrediensvirksomhe-dernes behov, er således afgørende for at skabe nye produkter og vækst.

 

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3684
Mobil: +45 2629 7765
E-mail: pefodi.dk
GTS-institutter
Forskningsplatforme og clustre