På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Rapporter

Ingrediensforum har udgivet to rapporter:

Ingrediensindustriens betydning for en ressourceeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion, 2015
I et globalt perspektiv efterspørges ingredienser, der kan medvirke til at optimere og effektivisere fødevareproduktionen, såsom at øge udbyttet, forlænge holdbarheden, strække råvaregrundlaget, eller som på anden vis kan medvirke til at forbedre og øge fødevareproduktionen og dermed gøre fødevarer mere tilgængeligt for flere forbrugere.

Ingrediensindustrien er en dansk styrkeposition, der kan bidrage med bæredygtige løsninger på de ovenfor nævnte udfordringer. Også inden for områder som sundhed og ernæring kan ingrediensbranchen tilbyde løsninger, der opfylder behovene fra en voksende middelklasse og en aldrende befolkning.

En konsekvens af en voksende befolkning bliver et stigende pres på den globale fødevareproduktion. Det betyder, at klodens fødevaregrundlag skal udnyttes optimalt. Danske ingrediensvirksomheder har her en styrkeposition, da mange ingredienser er baseret på restfraktioner fra fødevareproduktionen.

Ikke kun Danmark, men også resten af verden, vil kunne drage nytte af den viden og vækst, som den danske ingrediensbranche bidrager med. Derfor er det vigtigt at vi sikrer branchen de rette vilkår at arbejde under.

Fødevareingredienser - En dansk styrkeposition, 2013
Danske ingrediensvirksomheder stod i 2012 for 14 pct. af verdensmarkedet for ingredienser til fødevare- og drikkevareindustrien.

I dag er mange af ingrediensproducenterne i Danmark globalt markedsledere indenfor deres segmenter og tæt knyttet til udviklingen i den globale fødevaresektor. For at fastholde og styrke markedspositionen på det globale marked er virksomhederne repræsenteret mange steder i verden. I Danmark beskæftiger sektoren 6.000 medarbejdere, mens 12.000 beskæftiges uden for Danmarks grænser.

Hvis væksten skal komme Danmark til gode, kræver det, at virksomhederne forsat ser Danmark som et godt produktionsland, og at de unge i stigende grad får øjnene op for de spændende karrieremuligheder, der findes i branchen.

Find rapporterne og andre relevante links i højre side.